EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Pol-Mot Warfama S.A. złożył prospekt emisyjny w KNF
Podczas oferty publicznej przygotowanej wspólnie z Millennium Dom Maklerski akcje debiutującej Spółki będą mogli nabyć zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni.

Skonsolidowane przychody Pol-Mot Warfama za rok 2006 r. wyniosły 75 mln 739 tys. zł i wzrosły prawie dwukrotnie w porównaniu z wynikami w 2005 roku. Na bardzo dobre wyniki firmy wpłynął znaczny wzrost popytu na cały asortyment maszyn rolniczych. W strukturze sprzedaży maszyn oferowanych przez Pol-Mot Warfama prym wiodą rozrzutniki nawozów naturalnych, prasy zwijające do słomy oraz zielonki, istotne są także ciągniki, ładowacze czołowe TUR oraz przyczepy.

„Dzięki ofercie publicznej firma pozyska kapitał, który pozwoli na zmodernizowanie linii produkcyjnych. Sukces finansowy osiągnęliśmy dzięki przemyślanej strategii rozwoju, szerokiej sieci dystrybucyjnej oraz produkcji dobrej jakości maszyn za rozsądną cenę. Niewątpliwie wpływ na rozwój naszej firmy ma także przystąpienie Polski do UE i warunki akcesji, które sprawiają, iż jednym z głównych beneficjentów są rolnicy. Dopływ środków pieniężnych na wieś w różnych formach sprawia, iż zaczął się proces wymiany starego parku maszynowego. Chcemy wykorzystać koniunkturę – naszym celem jest zdobycie pozycji kluczowego dystrybutora maszyn rolniczych na terenie Polski” – mówi Grzegorz Bartosik, prezes zarządu Pol-Mot Warfama.

O rozwoju Pol-Mot Warfama S.A. świadczy ciągłe poszerzanie struktury firmy. W 2006 r. Spółka, po nabyciu 100 procent akcji, połączyła się z Pol-Mot TUR S.A. Posiada również 100 procent udziałów spółki zależnej Pol-Mot Opalenica sp. z o.o. Ponadto w 2006 roku podpisała kontrakt na importowanie z chińskiego Shangong Foton Heavy Industries Co.Ltd. ciągników oferowanych przez Spółkę pod marką Foton Pol-Mot 824. Dzięki tej umowie Pol-Mot Warfama zaistniał także na rynku ciągników. Spółka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów zainwestowała również w nową technologię linii do produkowania brykietów ze słomy zbożowej i rzepakowej.

Maszyny produkowane przez Pol-Mot Warfama znajdują także uznanie na wielu rynkach zagrnicznych m.in. w Szwecji, Danii, Norwegii, Holandii, Serbii, Chorwacji, na Litwie i Węgrzech. W tym roku Pol-Mot Warfama planuje rozpocząć ekspansję na rynki wschodnie, głównie w Rosji, na Ukrainie, Białorusi oraz do Bułgarii i Rumunii.

Strategia rozwoju firmy przewiduje, iż obok wzrostu poziomu sprzedaży maszyn produkowanych pod marką Pol-Mot Warfama, rozwinie się handel maszynami czołowych producentów europejskich. W związku z tym Pol-Mot Warfama planuje wprowadzenie nowych technologii dzięki rozwojowi współpracy przemysłowej i koprodukcji maszyn, m.in. poprzez stworzenie relacji partnerskich w zakresie produkcyjno-handlowym z producentami z Europy Zachodniej. W latach 2007-2008 firma zainwestuje kilkadziesiąt milionów złotych na zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, środków transportu oraz modernizację obecnie posiadanych obiektów. Dodatkowo planowane są nakłady na badania i rozwój.