EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
POL-MOT Warfama S.A. podpisała wstępne porozumienie z potencjalnym inwestorem strategicznym
POL-MOT Warfama S.A., jeden z krajowych liderów produkcji i dystrybucji maszyn rolniczych, zawarła wstępne porozumienie (term sheet) z potencjalnym zagranicznym inwestorem strategicznym. Inwestor ten umożliwi Spółce pozyskanie znaczących środków finansowych, umożliwiających przyspieszenie rozwoju, w szczególności szybsze zrealizowanie planowanych akwizycji. W związku z tym POL-MOT Warfama S.A. podjęła decyzję o przesunięciu terminu Oferty Publicznej na IV kwartał br.

Pierwszym efektem podpisania listu intencyjnego z inwestorem będzie rozpoczęcie szczegółowego badania Spółki (due dilligence). Proces ten winien zakończyć się w ciągu 6 tygodni. Na podstawie wyników badania podjęta zostanie formalna decyzja o przeprowadzeniu transakcji, określona precyzyjnie wartość zaangażowania finansowego inwestora i harmonogram dokapitalizowania. Będzie to miało również wpływ na modyfikację strategii rozwoju POL-MOT Warfama S.A.

„Możliwość pozyskania inwestora strategicznego jest dla naszej Firmy ogromną szansą zdynamizowania działalności. Deklarowane przez niego wsparcie finansowe otwiera przed Spółką nowe perspektywy i z pewnością przyspieszy planowane przez nas akwizycje. Ze względu jednak na trwające negocjacje, nie możemy ujawnić nazwy potencjalnego inwestora. Mogę jednak powiedzieć, iż jest to duży zagraniczny podmiot finansowy” – powiedział Grzegorz Bartosik, Prezes Zarządu POL-MOT Warfama S.A.

Rezultatem zawarcia wstępnego porozumienia z potencjalnym inwestorem jest przesunięcie terminu Oferty Publicznej POL-MOT Warfama S.A. Według najnowszych planów, ma się ona odbyć na przełomie listopada i grudnia br. „Decyzję tę podjęliśmy wspólnie z naszym głównym akcjonariuszem, POL-MOT Holding S.A. Chcemy bowiem, aby rynek kapitałowy oraz inwestorzy mogli poznać najbardziej aktualne plany rozwoju
i ocenić Spółkę w nowej, znacznie atrakcyjniejszej sytuacji” – dodał prezes Grzegorz Bartosik.

Obecnie, 99,9% akcji POL-MOT Warfama S.A. należy do POL-MOT Holding S.A. Spółka w 2006 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 76,9 mln zł (wzrost o 78% w stosunku do roku poprzedniego), w tym samym czasie zysk netto wzrósł o 157% i wyniósł 4,97 mln zł. W dniu 13 sierpnia 2007 r. Prospekt Emisyjny POL-MOT Warfama S.A. zatwierdzony został przez Komisję Nadzoru Finansowego.