EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
POL-MOT Warfama S.A. chce w grudniu br. zadebiutować na warszawskiej giełdzie.
POL-MOT Warfama S.A., jeden z krajowych liderów produkcji i dystrybucji maszyn rolniczych, podjęła decyzję o wznowieniu działań mających na celu przeprowadzenie Oferty Publicznej. Jeszcze w bieżącym roku akcje Spółki powinny zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Spółka planuje pozyskać z przeprowadzenia Oferty kilkadziesiąt milionów złotych. Środki te posłużą realizacji planów strategicznych związanych z inwestycjami w zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki dla wykorzystania potencjału rynku, poszerzeniem asortymentu sprzedawanych wyrobów i dokonaniu akwizycji służących umocnieniu pozycji na rynku.

„Jesteśmy przekonani, że inwestorzy podzielą naszą wiarę w potencjał Spółki i docenią jej fundamentalne walory. Giełda stanowiła zawsze dla nas cel strategiczny. Poddamy się więc ocenie rynku z przekonaniem o naszej sile i atrakcyjności” – powiedział Grzegorz Bartosik, Prezes Zarządu POL-MOT Warfama S.A.

Jednocześnie, większościowy akcjonariusz POL-MOT Warfamy S.A. – POL-MOT Holding S.A. – podjął decyzję o zakończeniu rozmów z potencjalnym inwestorem strategicznym Warfamy. „Zagraniczny inwestor oferował nam korzystne warunki cenowe dotyczące zakupu pakietu akcji Warfamy. Zaproponowana nam umowa inwestycyjna okazała się jednak pod względem niektórych zapisów prawnych nie do przyjęcia” – powiedział Andrzej Zarajczyk, Prezes Zarządu POL-MOT Holding S.A. – większościowego akcjonariusza Warfamy.

Obecnie, 99,9% akcji POL-MOT Warfama S.A. należy do POL-MOT Holding S.A. Spółka w 2006 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 76,9 mln zł (wzrost o 78% w stosunku do roku poprzedniego), w tym samym czasie zysk netto wzrósł o 157% i wyniósł 4,97 mln zł. W dniu 13 sierpnia 2007 r. Prospekt Emisyjny POL-MOT Warfama S.A. zatwierdzony został przez Komisję Nadzoru Finansowego.