EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Oferta publiczna akcji POL-MOT Wafama S.A.
Cena emisyjna i cena sprzedaży akcji, oraz ostateczna liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach.
Zarząd POL-MOT Warfama informuje, że deklaracje zainteresowania złożeniem zapisu złożone w Transzy Dużych Inwestorów zawierały propozycje nabycia ilości akcji przekraczającą ilość akcji oferowaną w Transzy Dużych Inwestorów.
W dniach od 6 do 10 grudnia 2007r., w czasie trwania zapisów na akcje oferowane w Transzy Detalicznej zostało sprzedanych 710.862 akcji. Emitent w Transzy Detalicznej oferował 2.000.000 akcji.

W związku z nadwyżką jaką zgłosili inwestorzy w złożonych deklaracjach zapisu w Transzy Dużych Inwestorów, Zarząd POL-MOT Warfama S.A podjął decyzję o przesunięciu akcji z Transzy Detalicznej do Transzy Dużych Inwestorów. Ostatecznie w Transzy Dużych Inwestorów oferowanych jest 6.789.138 akcji nowej emisji serii K oraz 1.600.000 akcji serii J sprzedawanych przez POL-MOT Holding S.A.
Ostateczna cena emisyjna akcji serii K oraz cena sprzedaży akcji serii J oferowanych w publicznej ofercie została ustalona na 4,00 zł za akcję.