EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Odwołanie prokurenta i powołanie nowego prokurenta.

 

Zarząd POL-MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2012 roku podjął uchwałę o odwołaniu prokury udzielonej Pani Ewie Pradoń (p.o. Głównej Księgowej), a także udzielił prokury Pani Agnieszce Wiśniewskiej (od dnia 18 kwietnia 2012r. Głównej Księgowej). Nowo ustanowiony prokurent uprawniony jest do działania łączenie z Członkiem Zarządu albo z drugim Prokurentem (prokura łączna).

Poniżej przedstawiono informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Agnieszki Wiśniewskiej:

 

Wykształcenie:

2004 – 2006 Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, uzyskany tytuł magistra ze specjalnością w zakresie podatkowo – rachunkowym

1998 – 2001 Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Warszawie, kierunek: Ekonomia, uzyskany tytuł licencjata ze specjalnością w zakresie ekonomia bankowości, finansów i rachunkowości.

 

Doświadczenie zawodowe:

2012 – obecnie POL-MOT Warfama S.A. - Główna Księgowa

2011 – 2012 - POL-MOT Warfama S.A. - Z-ca Głównego Księgowego

2004 – 2011 - LZM2 Sp. z o.o. (dawniej URSUS Sp. z o.o.) - Z-ca Głównego  Księgowego, Główna Księgowa, Dyrektor ds. Ekonomiczno Finansowych, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych i Główna Księgowa.

2003 – 2004 - Fabryka Ciągników URSUS Sp. z o.o. – księgowa, Główna Księgowa

1997 – 2003  ZPC URSUS S.A.–  księgowa

2009 – 2010 Członek Rady Nadzorczej Ursus-Komponenty Sp. z o.o.

 

Dodatkowe kwalifikacje:

Świadectwo kwalifikacyjne Nr 29182/02 Ministerstwa Finansów potwierdzające kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych