EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N Ursus S.A.

 

W dniu 18 grudnia 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanowił wprowadzić z dniem 20 grudnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.000.000 (cztery miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („Prawa do Akcji Serii N”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPMWRM00061”. Prawa do Akcji Serii N będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „URSUS-PDA” i oznaczeniem „URSA”.