EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej URSUS S.A.

Z dniem 22 stycznia 2010r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu. W dniu 17 kwietnia 2013 r. został powołany Komitet Audytu na okres nowej kadencji Rady Nadzorczej URSUS S.A. w następującym składzie:

Pan Michał Szwonder            – Przewodniczący Komitetu Audytu,

Pan Stanisław Służałek        – Członek Komitetu Audytu,

Pan Zbigniew Nita                  – Członek Komitetu Audytu.

 

Przewodniczący Komitetu Audytu, Pan Michał Szwonder, oraz Członek Komitetu Audytu, Pan Zbigniew Nita, spełniają kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (stanowiących załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.).

 

Życiorysy osób wchodzących w skład Komitetu Audytu dostępne są w zakładce: Relacje Inwestorskie -> Spółka -> Władze firmy


Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej

Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej na temat powiązań z akcjonariuszem (-ami) dysponującym (-ymi) min. 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - zgodnie z pkt. III.2. „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”.

Do pobrania: oswiadczenia_rn.pdf

 

Dokumenty korporacyjne

Do pobrania: Regulamin Rady Nadzorczej URSUS S.A.

Do pobrania: Regulamin WZA URSUS S.A.

Do pobrania: Regulamin Zarządu URSUS S.A.

Do pobrania: Statut Spółki (01.07.2016)

 

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2015r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r.

Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2014r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014r.

Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2013r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013r.

Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2012r

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012r.

Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2011r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2010r.

Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2010r.

Raport Komitetu Audytu z badania sprawozdania za 2010r.

Sprawozdanie za rok 2009

Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania za rok 2009

 

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2015r.

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2014r.

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2013r.

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2012r.

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2011r.

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2010r

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2009r