EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2010r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2010r. godz. 11.30 w siedzibie Spółki

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ: Ogólna liczba akcji POL-MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście wynosi 22 180 000 co daje 22 180 000 głosów.

 

3. Dokumenty, które mają być przedstawione ZWZ: Sprawozdanie finansowe za 2009r., Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009r., Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009r., Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania finansowego Spółki za 2009r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.

 

4. Projekty uchwał.

 

5. Formularz pełnomocnictwa uprawniającego do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu.

 

E-mail do kontaktu w sprawie ZWZ: akcjonariusz@warfama.pl