EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

W dniu 5 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza URSUS S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Adama Dobielińskiego z funkcji Prezesa/Członka Zarządu Spółki URSUS S.A. i powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Spółki dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu URSUS S.A., Panu Karolowi Zarajczykowi. 

W dniu 5 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza URSUS S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Adama Dobielińskiego z funkcji Prezesa/Członka Zarządu Spółki URSUS S.A. i powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Spółki dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu URSUS S.A., Panu Karolowi Zarajczykowi.