EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

W dniu 14 stycznia 2015 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Pan Tadeusza Ustyniuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. Rada Nadzorcza uchwałą nr 121/2015 postanowiła przyjąć ww. rezygnację i odwołać Pana Tadeusza Ustyniuka z funkcji Członka Zarządu URSUS S.A.

Na podstawie uchwały nr 122/2015 Rada Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 15 stycznia 2015r. Pana Marka Włodarczyka na funkcję Członka Zarządu URSUS S.A.

W dniu 14 stycznia 2015 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Pan Tadeusza Ustyniuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. Rada Nadzorcza uchwałą nr 121/2015 postanowiła przyjąć ww. rezygnację i odwołać Pana Tadeusza Ustyniuka z funkcji Członka Zarządu URSUS S.A.

Na podstawie uchwały nr 122/2015 Rada Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 15 stycznia 2015r. Pana Marka Włodarczyka na funkcję Członka Zarządu URSUS S.A.