EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

 

Zmiana siedziby Spółki – 11.05.2013r.

W dniu 7 maja  2013 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 30 kwietnia  2013 roku  zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmianę Statutu Spółki polegająca na zmianie siedziby spółki z Dobrego Miasta na Lublin, dokonaną uchwałą nr 28/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2013 roku.