EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

W dniu 24 kwietnia 2015 r. została zawiązana spółka URSUS BUS S.A. z siedzibą w Lublinie. Wspólnikami ww. spółki jest URSUS S.A., który objął 60% akcji oraz AMZ Kutno sp. z o.o., która objęła 40% akcji. Czas trwania spółki jest nieoznaczony, a głównym przedmiotem działalności spółki będzie produkcja i sprzedaż autobusów i trolejbusów.