EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2014 r. Emitent otrzymał informację od mWealth Management S.A. z siedzibą w Warszawie, iż w wyniku dokonanej w dniu 28 listopada 2014 r. na GPW transakcji nabycia akcji URSUS S.A., udział mWealth Management S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przekroczył próg 5%.

Po przeprowadzeniu powyższej transakcji mWealth Management S.A. posiada 2.102.424 akcji URSUS S.A., stanowiących 5,1 % kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 2.102.424 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które stanowią 5,1% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A.