EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Uchwały podjęte przez ZWZ URSUS S.A. w dniu 17 kwietnia 2013 r. (25.04.2013)

W dniu 17 kwietnia 2013r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. Treści uchwał podjętych przez wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał umieszczone są w załączeniu Raportu bieżącego nr 16/2013.