EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Terminy publikacji raportów okresowych URSUS S.A. w roku obrotowym 2014:

I. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2013 oraz JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za rok 2013 – 21 marca 2014 r.

II. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY oraz JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2014 roku – 29 sierpnia 2014 r.

III. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

a) I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 r.

b) III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 r.

Terminy publikacji raportów okresowych URSUS S.A. w roku obrotowym 2014:

I. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2013 oraz JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za rok 2013 – 21 marca 2014 r.

II. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY oraz JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2014 roku – 29 sierpnia 2014 r.

III. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

a) I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 r.

b) III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 r.