EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

W dniu 27 stycznia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 103/2015 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki URSUS S.A., zgodnie z którą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest dopuszczonych 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda.

W dniu 27 stycznia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 103/2015 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki URSUS S.A., zgodnie z którą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest dopuszczonych 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda.