EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Debiut Praw Do Akcji POL-MOT Warfama S.A. na GPW w Warszawie
W dniu dzisiejszym na Giełdzie Papierów Wartościowych miało miejsce pierwsze notowanie Praw Do Akcji POL-MOT Warfama S.A. Kurs otwarcia wyniósł 4,18 zł, co w porównaniu z ceną emisyjną stanowiło wzrost o 4,5%.

W trakcie subskrypcji przeprowadzonej w dniach 6 – 10 grudnia br. w ramach Transzy Detalicznej oraz w dniach 12 – 14 grudnia br. w ramach Transzy Dużych Inwestorów zostało złożonych łącznie 627 zapisów na 9.516.862 akcje Spółki. Cena emisyjna i cena sprzedaży akcji POL-MOT Warfama S.A. wynosiła 4 zł za jedną akcję.

Wartość Oferty Publicznej wyniosła 36,4 mln zł, z czego POL-MOT Warfama S.A. pozyskała 30 mln zł. Środki te posłużą zrealizowaniu strategii rozwoju Spółki, która zakłada zwiększenie mocy produkcyjnych i poprawę jakości produkcji dzięki zakupowi nowoczesnego parku maszyn i urządzeń, znaczące poszerzenie asortymentu sprzedawanych maszyn oraz dokonanie akwizycji wśród podmiotów z branży.