EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Daty ustalenia prawa do dywidendy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. dnia 06.05.2008r. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 i art. 348 § 3 ksh oraz § 31 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia:
1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2007 w wysokości 6.039.254,18
złotych przeznaczyć na:
a) dywidendę w kwocie: 3.105.200,00 zł;
b) kapitał zapasowy Spółki w kwocie 2.934.054,18 zł;
2. ustalić dzień 30 maja 2008 r. jako dzień dywidendy,
3. ustalić termin wypłaty dywidendy – do dnia 13 czerwca 2008 roku.