EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

 

Data publikacji Raportu Rocznego za 2012 rok – 20 marca 2013r.

Data publikacji Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2012 oraz Jednostkowego Raportu Rocznego za rok 2012