EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Struktura akcjonariatu URSUS S.A. 

 

Akcjonariat

 

Struktura akcjonariatu na dzień 17.11.2015

Nazwa podmiotu

Ilość akcji (szt.)

Udział % w kapitale akcyjnym

Liczba głosów

Udział % w ogólnej liczbie głosów

POL-MOT HOLDING S.A. wraz ze spółką zależną*

24 629 000

45,46%

24 629 000

45,46%

Pozostali

29 551 000

54,54%

29 551 000

54,54%

Razem:

54 180 000

100,0%

54 180 000

100,0%

REO sp. z o.o. Inwestycje S.K.A.
 

(ostatnia aktualizacja 17.11.2015)